02
مرداد

کریمی

اجرا و تحویل سر زمان مهم ترین چیزه این تیم فوق العاده است و من حتما کار های دیگر هم با کمجادکور انجام می دم.رضایت مشتریان واقعا براشون مهم است من راضی هستم و ممنونم از این تیم.