02
مرداد

ارزانی

عاشق تک تک وسایل اتاقمم تخت و میزتحریر و رگال سفارش دادم٬هنوز به خیلی وسایل احتیاج دارم قطعا همشونو دوباره به کمجادکور سفارش میدم. پیگیری سفارش و زمان اجرای کوتاه و  افراد که برای نصب میومدن خیلی با حوصله و دقیق و سریع بودن ممنونم